Home . Kontakt . Impressum . Datenschutz . Newsletter . Intranet

Svenska (Schwedisch)

Bo här, rösta här

Den 14 mars 2021 är det dags igen: Det är val till din kommuns "Ausländerbeirat". Var med och rösta och påverka ombudets sammansättning och dess framtida framgång!

Det gäller dina intressen!

Ombudet

  • sätter accenter och tar ställning till alla frågor som berör den utländska befolkningen.
  • engagerar sig för integration utan förlust av den egna identiteten.
  • kämpar för att politiker och myndigheter ska ta integrationspolitiken på allvar och verkligen omsätta
  • förslagen på en fredlig samlevnad.
  • kämpar mot rasism och utlänningsfientlighet.
  • engagerar sig för lika utbildningschancer, för integration i dagis och i skolan.
  • kämpar för att invandrarföreningar främjas.

I delstaten Hessen finns mer än 80 ombud för invandrarfrågor som tar sig an sorger och problem som kan uppstå i och med att man saknar tyskt medborgarskap. Ombuden blandar sig i och respresenterar de utländska medborgarnas intressen i kommunen. Det som kommunen beslutar, gäller för oss alla!

14 mars 2021: Utnyttja din rösträtt och övertyga andra att också rösta!

Tala med släkt, vänner och arbetskollegor om valet. Stöd ombudets arbete i din kommun! Ju starkare ombudet är, desto starkare är möjligheten att påverka!

Hur går det till att rösta?

Några veckor före valet får du ett röstkort med posten. På kortet hittar du adressen till din vallokal, som är öppen för valet den 14 mars. Du kan rösta från kl. 8.00 till 18.00. Vem som ställer upp som kandidat och hur röstsedeln ser ut, kann du få veta i förväg. Röstsedeln kan du studera hemma i lugn och ro.

Du får provröstsedeln antingen med posten eller så kan den hämtas på rådhuset. Fråga efter provröstsedeln i din hemkommun om du inte får den hemskickad.

Det är lätt att rösta!

Det är alltid lätt att rösta: Kryssa för det förslag du tycker om!

Om det bara finns ett valförslag i din hemkommun, kan du bara rösta på personer!

Valförslag (Listenkreuz)
Anhopning av röster (Kumulieren)
Personröster (Panaschieren)
Kombination (Kombinieren)


Valförslag

Rösta som vanligt

Tycker du att det låter besvärligt, så kan du rösta som vanligt. Sätt ett kryss för ett förslag:

Exempel:
valförslag

Du kan sätta ett kryss för ett av förslagen. På så sätt tillfaller alla dina röster detta valförslag.

Exempelvis: Ett ombud med 11 platser får alla 11 röster fördelade på kandidaterna, räknat uppifrån och neråt.


Anhopning av röster

Anhopning av röster:
Upp till tre röster per kandidat

Enstaka kandidater som du har förtroende för kan du ge upp till tre röster.

Exempel.
personröst och anhopning av röster

Detta ombud har 11 platser. Du kan fördela dina 11 röster var för sig. Du kan ge enstaka kandidater en, två eller tre röster på en gång.

Vårt exempel visar att kandidaterna Vatan och Kleridis får var sin röst, Gonzalez, Dupont och Peterson får två röster var och kandidaten Black får tre röster. Sammanlagt är 11 röster fördelade.


Personröster

Rösta på personer från olika förslag:
Rösta bara på dem du vill

Du kan rösta på män och kvinnor från olika valförslag

Exempel:
Personröster

Detta ombud har 11 platser. Du kann fördela alla dina 11 röster mellan kandidater från olika valförslag.

Vårt exempel visar hur man fördelar rösterna mellan olika kandidater från förslag 1 och 2 (personval). Kandidat Dupont (förslag 1) och Naftakis (förslag har fått mer än en röst (anhopning). Du har fördelat sex röster på förslag och fem röster på förslag 2 – sammanlagt 11 röster.


Kombination

Medbestämmande med hjälp av kombination

Du kan också kombinera de olika möjligheterna dvs både rösta på ett valförslag och enstaka kandidater från ett eller flera valförslag. Du kan även stryka kandidater från valförslag

Exempel
Kombination av:
kryss för valförslag,
stryka kandidater,
anhopning,
personröster

Detta exempel visar hur 5 röster fördelas mellan kandidat Vatan, Black och Kleridis. Kandidat Özdemir från valförslag 2 har fått 2 röster. Kryssar man för valförslag 2 blir de 4 kvarstående rösterna fördelade mellan kandidaterna på detta valförslag. Kandidat Goncalves är struken från förslaget och därför tillfaller de 4 rösterna kandidat Gomez, Aslan, Blanc och Naftakis.