Home . Kontakt . Impressum . Datenschutz . Newsletter . Intranet

Polski (Polnisch)

Głosuj! Idź na wybory!

Dnia 14 marca 2021 odbędą się w Hesji wybory do Doradczej Rady Obcokrajowców. Swoim głosem decydujesz o jej składzie i sukcesie w przyszłości. 
Dlatego: 14 marca 2021 weź koniecznie udział w głosowaniu!

Doradcze Rady Obcokrajowców od wielu lat reprezentują interesy imigrantów, którzy zamieszkują Hesję. Idź zagłosować we własnej sprawie! Twój głos przyczyni się do tego, że praca Rad Obcokrajowców będzie skutecznie kontynuowana przez kolejne lata. 
Dlatego: dzień 14 marca 2021 jest dniem Twojego wyboru!
Chodzi o reprezentowanie Twoich interesów!

Polityka komunalna – także dla osób nieposiadających niemieckiego paszportu
Doradcza Rada Obcokrajowców …

 • reprezentuje interesy swoich wyborców 
 • wpływa na decyzje komunalno – polityczne
 • wydaje rekomendacje i zajmuje własne stanowisko w różnych kwestiach
 • popiera proces integracji bez rezygnacji z własnej tożsamości narodowej

Przeciwko dyskryminacji – dla integracji
Doradcza Rada Obcokrajowców …

 • zajmuje się walką z lokalną dyskryminacją
 • opowiada się za tolerancją i odwagą cywilną
 • angażuje się przeciwko polityce skrajnie prawicowych, wrogich obcokrajowcom partii i przeciwko resizmowi

Łączy imigrantów, ich stowarzyszenia, rady miejskie i politykę
Doradcza Rada Obcokrajowców …

 • doradza potrzebującym rady imigrantom oraz oferuje im pomoc
 • stanowi silne poparcie dla stowarzyszeń obcokrajowców
 • angażuje się w kwestie kształcenia i szkolnictwa
 • organizuje uroczystości i spotkania polityczne

Dlatego: 14 marca 2021 ważny jest Twój głos!

Udział w wyborach jest prosty!
Głosować mogą obcokrajowcy (obywatele UE oraz innych państw) powyżej 18 roku życia zameldowani przynajmniej od 6 tygodni w Niemczech. 
Na kilka tygodni przed dniem wyborów otrzymasz zawiadomienie o głosowaniu (przykład str. 6), z adresem lokalu wyborczego, w którym dnia 14 marca 2021 od godz. 8:00 do 18:00 można będzie głosować.
O tym kto kandyduje, dowiesz się z materiałów informacyjnych lokalnych Doradczych Rad Obcokrajowców, z internetu lub z pisemnej informacji dostarczonej przez pocztę.

Bliższe informacje (także w języku polskim) dotyczące przebiegu wyborów znajdziesz na stronie www.auslaenderbeiratswahl.de.

14 marca 2021
Twόj głos się liczy!
Głosuj i namów rodzinę oraz znajomych!Krzyżyk obok wybrabej listy


 

Kumulacja


 

Wybory mieszane


 

Kombinacja


 

Jeżeli w waszym mieście przystępuje do wyborów tylko jedna lista