Home . Kontakt . Impressum . Datenschutz . Newsletter . Intranet

български (Bulgarisch)

Участвай! Отиди да гласуваш!

На 14 март 2021 ще се проведат отново изборите за Съвет на чужденците в Германия. С твоя глас ти решаваш кой да влезе в него и какъв ще е неговият бъдещ успех.
Затова: Участвай в изборите за Съвет на чужденците в Германия на 14.3.2021!

От много години Съветът на чужденците в Германия представлява интересите на живеещите в област Хесен чуждестранни  граждани. За да има бъдеще този съвет е нужен твоят вот.Отивайки да избираш, ти осигуряваш бъдещето на този орган.
Затова: 14.3.2021 е твоят ден за гласуване. Става въпрос за твоите интереси!

Общинска политика-в полза на гражданите без немски паспорт
Съветът на чужденците в Германия ...

 • представлява интересите на чуждестранните граждани
 • взема участие в комунално-политически решения
 • дава препоръки и взема становища
 • застъпва се за интеграция без накърняване на националната принадлежност

За интеграцията и против дискриминацията
Съветът на чужденците в Германия...

 • води локална политика срещу дискриминацията
 • се застъпва за толерантност
 • се ангажира с борбата против десния екстремизъм и ксенофобията

Мост между чуждестранните граждани, организации, държавни и политически органи
Съветът на чужденците в Германия ...

 • дава съвети и подпомага нуждаещите се
 • подпомага организациите на мигрантите в Германия
 • ангажира се с теми в сферата на образованието
 • организира тържества и политически мероприятия

Затова: Имаш много основателни причини да дадеш гласа си на 14.3.2021

Изборът протича по опростена процедура!
Можеш да избираш, ако си чужденец, живеещ в Германия (също гражданин на ЕС или без национална принадлежност), навършил 18 години и с местожителство в тази страна не по-малко от 6 седмици.
Няколко седмици преди избора ще получиш изборната си карта. В нея е посочена избирателната секция, в която можеш да гласуваш от 8 до 18 часа.
Информация за кандидатите ще получиш от настоящия Съветът на чужденците в Германия, в интернет или от изборните листовки.
Повече информация относно начина на гласуване ще намериш и на твоя език на интернет страницата: www.auslaenderbeiratswahl.de

14 март 2021: Твоят глас е от значение!Listenkreuz

Die Erläuterungen sind derzeit nicht auf bulgarisch erhältlich. Für deutsch klicken Sie bitte » hier.


 

Kumulieren

Die Erläuterungen sind derzeit nicht auf bulgarisch erhältlich. Für deutsch klicken Sie bitte » hier.


 

Panaschieren

Die Erläuterungen sind derzeit nicht auf bulgarisch erhältlich. Für deutsch klicken Sie bitte » hier.


Kombinieren

Die Erläuterungen sind derzeit nicht auf bulgarisch erhältlich. Für deutsch klicken Sie bitte » hier.


Ако във вашия град е на разположение само един списък за Изборите