Home . Kontakt . Impressum . Datenschutz . Newsletter . Intranet

SHQIP (Albanisch)

Bashkohu, dil voto!

Më 14 Mars 2021 vjenë prapë koha: Këshilli i të, të huajve (Ausländerbeirat), i juaj zgjedhet pësëri. Dhe ju me votën tuaj vendosni mbi përbërjen dhe suksesin e tij.
Prandaj: Merni pjesë në zghedhjet e këshillit të të huajve me 14. Mars 2021!

Këshilli i të huajve është që shumë vite përfaqësuesi numër një, i Migrantëve që jetojnë në Hessen. Që edhe në të ardhmen të jetë kështu, shkoni votoni. Vota e juaj ndikon që puna e këshillit edhe në të ardhmen të vazhdoj me sukses.
Prandaj: 14 Marsi 2021 është Dita e votës suaj!
Bëhet fjalë për interesset e juaja!

Politik-Komunale – edhe për Persona pa Pasaportë Gjermane
Këshilli i të huajve …

 • përfaqëson interesat e popullsisë së huaj.
 • përfshihet në Vendimet e politikës komunale.
 • jep rekomandime dhe mendime.
 • angazhohet për një integrim pa humbjen e Identitetit.

Kundër Diskriminimit – për Integrim
Këshilli i të hujave ...

 • bën politik lokale antidiskriminuese.
 • angazhohet për tolerancë dhe kurajo civile.
 • angazhohet kundër ekstremizmit të djathtë dhe racizmit.

Urë ndërmjet migrantëve, shoqatave, bashkësisë së Qytetit dhe politikës
Këshilli i të hujave ...

 • këshillon Migrantët ndihmëkërkues dhe ofron ndihmë.
 • angazhohet fuqishëm në përkrahjen e Shoqatave të të huajve.
 • pëkushtohet në çështjet reth edukimit dhe shkollës.
 • organizon Festa dhe tubime politike.

Prandaj: Shumë arsye me 14 Mars 2021 të shkoni të votoni!

Është thjeshtë të votosh!
Ju mund të votoni, nëse jeni të huaj (edhe Qytetarët e EUs ose pa nënshtetësi), mbi 18 vjetë dhe së paku gjashtë javë të lajmëruar në bashkësi me vendbanim të parë.
Disa javë para zhedhjeve do të ju dërgohet një Kartë-lajmrimi për zgjedhjet. Ajo përmban të dhëna për lokazionin ku do mbahen zgjedhjet, ku ju nga ora 08:00 deri në orën 18:00 mund të votoni.
Cilët janë personat që kandidohen, informoheni te këshilli i të huajve, të juaj, nëpërmjet materialeve informuese, në Internet ose në fletvotimin që do ju dërgohet.

IInformatione të hollësishme – edhe në gjuhën tuaj rreth prozesit zgjedhor mundë të merni në Internet nën www.auslaenderbeiratswahl.de.   

Me 14 Mars 2021: Vota e juaj vendosë! Shkoni doemos të votoni dhe informoni të tjerët!


Hoch-Albanisch


Kosovo-Albanisch


Krygëtimi i listës


 

Kumulim


 

Panashim


 

Kombinim


 

Nëse në qytetin e juaj rreshtohet vetëm një listë ...

Nach oben