Polski (Polnisch)

Głosuj! Idź na wybory!

Dnia 29 listopada 2015 odbędą się w Hesji wybory do Doradczej Rady Obcokrajowców. Swoim głosem decydujesz o jej składzie i sukcesie w przyszłości.

Dlatego: 29 listopada 2015 weź koniecznie udział w głosowaniu!

Doradcze Rady Obcokrajowców od wielu lat reprezentują interesy imigrantów, którzy zamieszkują Hesję. Idź zagłosować we własnej sprawie! Twój głos przyczyni się do tego, że praca Rad Obcokrajowców będzie skutecznie kontynuowana przez kolejne lata.

Dlatego: dzień 29 listopada 2015 jest dniem Twojego wyboru! Chodzi o reprezentowanie Twoich interesów!

Polityka komunalna – także dla osób nieposiadających niemieckiego paszportu
Doradcza Rada Obcokrajowców …

  • reprezentuje interesy swoich wyborców
  • wpływa na decyzje komunalno – polityczne
  • wydaje rekomendacje i zajmuje własne stanowisko w różnych kwestiach
  • popiera proces integracji bez rezygnacji z własnej tożsamości narodowej

Przeciwko dyskryminacji – dla integracji
Doradcza Rada Obcokrajowców …

  • zajmuje się walką z lokalną dyskryminacją
  • opowiada się za tolerancją i odwagą cywilną
  • angażuje się przeciwko polityce skrajnie prawicowych i wrogich obcokrajowcom partii

Łączy imigrantów, ich stowarzyszenia, rady miejskie i politykę
Doradcza Rada Obcokrajowców …

  • doradza potrzebującym rady imigrantom oraz oferuje im pomoc
  • stanowi silne poparcie dla stowarzyszeń obcokrajowców
  • angażuje się w kwestie kształcenia i szkolnictwa
  • organizuje uroczystości i spotkania polityczne

Dlatego: 29 listopada 2015 ważny jest Twój głos!

Udział w wyborach jest prosty!
Głosować mogą obcokrajowcy (obywatele UE oraz innych państw)  powyżej 18 roku życia zameldowani przynajmniej od 3 miesięcy w Niemczech.

Na kilka tygodni przed dniem wyborów otrzymasz zawiadomienie o głosowaniu (przykład str. 6), z adresem lokalu wyborczego, w którym dnia 29 listopada 2015 od godz. 8:00 do 18:00 można będzie głosować.

O tym kto kandyduje, dowiesz się z materiałów informacyjnych lokalnych Doradczych Rad Obcokrajowców, z internetu lub z pisemnej informacji dostarczonej przez pocztę.

Bliższe informacje (także w języku polskim) dotyczące przebiegu wyborów znajdziesz na stronie www.auslaenderbeiratswahl.de.

29 listopada 2015
Tw
j głos się liczy! Głosuj i namów rodzinę oraz znajomych!

Nach oben


Krzyżyk obok wybrabej listy

Nach oben


Kumulacja

Nach oben


Wybory mieszane

Nach oben


Kombinacja


Jeżeli w waszym mieście przystępuje do wyborów tylko jedna lista

Nach oben