Hrvatski (Kroatisch)

Izađi na izbore i glasaj!

Opet je došlo vrijeme izbora za Vijeće stranaca. 29. studenog 2015. bit će birani novi zastupnici. I Vi Vašim glasom odlučujete o budućem sastavu i uspjehu Vijeća stranaca.

Glasujte 29. studenog 2015.!

Vijeća stranaca već godinama zastupaju interese stranaca koji žive u Hessen-u. Da bi se to tako i nadalje održalo trebate glasovati. Svaki Vaš glas pridonosi tome da se rad Vijeća stranaca uspješno nastavi i u slijedećim godinama.

Dana 29. studenog 2015. je dan glasovanja! U pitanju su Vaši interesi!

Komunalna politika – uključujući i osobe bez njemačke putovnice
Vijeće stranaca ...

 • zastupa interese stranih sugrađana.
 • uključeno je u donošenju komunalno-političkih odluka.
 • daje preporuke i iznosi svoja stanovišta.
 • zauzima se za integraciju bez odricanja vlastitog identiteta.

Protiv diskriminacije – za integraciju!
Vijeće stranaca ...

 • zalaže se na lokalnoj razini za politiku protiv diskriminacije.
 • zauzima se za toleranciju i građansku hrabrost.
 • angažira se protiv desnog ekstremizma i neprijateljstva prema strancima.

Most koji povezuje strance, udruženja, gradsku upravu i politiku
Vijeće stranaca ...

 • savjetuje strance i pruža im pomoć.
 • zauzima se za unapređivanje udruga stranaca.
 • zauzima se po pitanju obrazovanja i škole.
 • organizira slavlja i političke priredbe.

Dakle – mnoštvo razloga zbog kojih trebate ići glasovati 29. studenog 2015.!

Glasovati je jednostavno!
Glasovati možete ako ste strani građanin / građanka (uključujući građane EU-e/ ili osobe
bez državljanstva), ako ste preko 18 godina stari i najmanje tri mjeseca imate prijavljeno prvo
mjesto prebivališta. Nekoliko tjedana neposredno prije izbora dobit ćete obavještajni listić o glasovanju (Primjer: vidi stranicu 6), koji će sadržavati podatke o izbornim mjestima na kojima možete 29.11.2015. između 8.00 i 18.00 sati dati Vaš glas.
Koje će se osobe kandidirati, saznati ćete putem Vašeg Vijeća stranaca, u informativnim
materijalima, putem interneta ili na osnovu uzorka glasačkog listića.

29. studenog 2015.:
I tvoj glas se broji!
Izađite na izbore i druge pozovite!

Nach oben


Biranja liste

Nach oben


Kumulirati

Nach oben


Panaširati

Nach oben


Kombinitanja


Ako se u Vašem gradu kandidira samo jedna lista

Nach oben